Privacyverklaring

Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Aqua Beautycare verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Aqua Beautycare, of om een andere reden uw persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Aqua Beautycare verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Wendy Schotting, Schoonheidssalon Aqua Beautycare, Heemraadstraat 26, 2645 KE Delfgauw,
KVK nummer: 27280071, te bereikbaar via contact@aquabeautycare.nl of 06-40416598

2. Persoonsgegevens welke worden verzameld
Schoonheidssalon Aqua Beautycare verzamelt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verzamelt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens, eventueel postadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Eventuele voor- en nafoto’s
– Behandelingen en verzorgingsproducten

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw de persoonsgegevens verwerkt
Schoonheidssalon Aqua Beautycare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en/of producten
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling

4. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Aqua Beautycare verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens zeven jaar lang te bewaren in onze financiële administratie. Na deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Aqua Beautycare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

6. Afmelding e-mail berichtgeving:
Schoonheidssalon Aqua Beautycare gebruikt uw naam en e-mailadres voor verzending van de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze nieuwsbrief is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

7. Opslag gegevens
Uw gegevens worden op de volgende wijze opgeslagen:
– Papieren kaartenbaksysteem: Persoonlijke/gezondsheidsgegevens, behandelingen, producten
– Cosmeticienne: Administratiesysteem voor boekhouding
– Outlook: Contacten beheer voor correspondentie en nieuwsbrief

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Aqua Beautycare verstrekt uw gegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Aqua Beautycare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Aqua Beautycare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@aquabeautycarel.nl

11. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.aquabeautyare.nl bekend gemaakt.